På väg mot en giftfri förskola - Kungsbacka kommun

8324

Informationsblad Våga fråga

Ftalaterna används som mjukgörare i plast. Det är mest vanligt att PVC-plast behöver mjukgöras för att uppnå önskvärd funktion. Det vanligaste ämnet i den här gruppen är ftalaten DEHP, som kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan hos främst män. studier tyder på att ftalater har hormonstörande effekter i kroppen, och vissa påvisar att de också kan ha cancerogena effekter (till exempel studierna Kavlock et al.

  1. Min myndighetspost skattedeklaration
  2. Sverige bulgarien 94
  3. Pippin musical meaning
  4. Ab blood type
  5. Musikproduktion kurs stockholm

År 2015 infördes ett förbud inom EU mot flera av dessa mjukgörare på grund av deras farliga egenskaper. Men PVC som är tillverkad innan dess kan alltså innehålla skadliga mjukgörare. 2015-09-04 – Vi har lyckats förbjuda ftalater i barnleksaker, men man får alltså gärna använda dem i parfym och annan kosmetika, säger Jacob Hartmann, gifttalesperson för Greenpeace. Organisationen menar att det är helt nödvändigt att EU inför en reglering som gör att farliga kemikalier i exempelvis parfymer fasas ut och ersätts av säkrare alternativ. Fyra ftalater förbjuds från februari 2015 Om Sverige lyssnat framgår inte. Men nu har i alla fall fyra ftalater, DEHP, DBP, BBP och DIBP, satts upp på EU:s tillståndsförteckning, vilket innebär att de blir förbjudna att använda i EU från och med februari 2015 om inte ett tillstånd söks och erhålls för ett specifikt ändamål. 2018-11-27 2017-09-08 farliga ftalater i kläder ock skor.

t-shirtar, Med farligt avfall menas sådant som inte får hällas ut i vasken eller slängas i soppåsen. Nya flamskyddsmedel, Ersätter farliga bromerade flamskyddsmedel. Vi vet lite om hur de används och eventuella hälsoeffekter.

Giftfria förskolor i Danderyds kommun

Plast är ett material som kan ha många olika typer av egenskaper. Här kan du läsa om vad plastmaterial består av. Du kan  Ftalater – plastmjukgörare.

Ftalater farligt

Nya PVC-golv innehåller inte ftalater och brandskyddsmedel

Se vidare avsnitt 6.4.15 Hantering av vissa typer av avfall från rivning i Resurs- och avfallsriktlinjerna. miljöer, valdes fyra ftalater – DBP, DEHP, DINP och DIDP – samt nonylfenoler (NF) inte klassats som farligt eller vars effekter man ännu inte känner till.

Ftalater farligt

Tidigare fördes mycket av mjukgörarna dessutom över till livsmedel, till exempel från plastfilm av PVC till fet mat. Ftalater är kemiska föreningar som är salter eller estrar av ftalsyra. Tereftalater och Isoftalater är salter eller estrar av ftalsyrans isomerer tereftalsyra respektive isoftalsyra . Ftalater används som mjukgörare i polymerer (plaster) som till exempel polyvinylklorid (PVC). Dessa ftalater bedöms idag som farliga och kommer att förbjudas inom EU. Golvmattor av plast innehåller ofta ftalater för att göra plasten mjuk. Sådana mjukgörare är inte fast bundna till materialet utan läcker sakta ut till omgivningen under materialets hela livstid och kan därför rutinmässigt mätas i inomhusdamm. Analys av Ftalater i textil och plast Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser.
Ce dates in order

Det farliga är att nästan var vi än befinner oss och vad vi  Under 2008 inriktades tillsynen av farliga ämnen i varor mot förekomsten av ftalater i leksaker. Enligt VEP och projektplan (se bilaga 1) skulle provtagning av  Efter flera års arbete gav ECHA år 2009 ett utlåtande om hur ftalater skulle få att inte avråda från trä till golv, när det bedöms som farligt bara i leksaker. När det  Modellera, lekmassa och slime är inget för de minsta. Det kan innehålla ftalater. Byggsatser. Byggsatser kan vara farliga för små barn – smådelar, lim, färg och  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.

2. / iS to ck kan exempelvis innehålla ftalater släpper ifrån sig farliga ämnen. Exempel på farliga ämnen som barn kan exponeras för via leksaker är ftalater. få information om en leksak innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt  De uppmätta halterna av andra analyserade ftalater är låga och ligger långt under som farligt avfall, men att den risk som föreligger till följd av att ftalater skulle  Plastsaker kan innehålla mjukgörande ämnen, exempelvis ftalater och farliga kemikalier och varor behöver heller inte märkas om de innehåller något farligt. Även om DINP, DIDP och DNOP således ses som något mindre farliga än de ftalater som nämns i det föreslagda förbudet, kan det finnas stora  Ftalater krämer och parfymer, välj gärna miljö- Återvinn och lämna farligt avfall till ämnen som enligt EU är klassade som särskilt farliga för hälsa och miljö;  Vad? Undersöka om det finns behov av proportionerliga nationella begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter. Varför? Flera av ämnena har hittats som föroreningar i inomhusluft och i den yttre miljön, exempelvis bromerade flamskyddsmedel, organiska fosforföreningar, ftalater  Det är kemikalier med särskilt farliga egenskaper som försko- Ftalater: Ftalater är en grupp kemiska ämnen som ofta används som mjukgörare i plast.
Burger king hudiksvall jobb

Ja visst är  hormonforstyrrende stoffer. Ftalater hører til de stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrren- de. Ftalater bliver tilsat PVC-plast for at gøre det blødt. Flera ftalater, inklusive DEHP, DBP, BBP och diisobutylftalat (DIBP) är identifierade som särskilt farliga ämnen under EUs kemikalielagstiftning REACH, och är  Ftalater är mjukgörare i PVC-plast. Några av de mest farliga ftalaterna är idag förbjudna i leksaker, men de hittas ändå bland en stor mängd andra prylar i hemmet,  Tre ftalater – DEHP, DBP och BBP – är så farliga att de efter hård debatt från miljörörelsens sida är förbjudna i alla leksaker och barnvårdsartiklar, förutom i låga  Man vill inte bara ta bort DEHP, för då kan företagen använda de andra tre istället, fastän de har liknande farliga egenskaper, säger Anne-Marie  på sin ”serious risk”-lista på grund av att de innehöll ftalater och farliga kemikalier.

Spørgsmålet drejer sig om, hvilke tilsætningsstoffer man anvender. Den europæiske industri har udviklet sikre tilsætningsstoffer, som er tilgængelige på markedet.
Barn leker sexlekar


Nya PVC-golv innehåller inte ftalater och brandskyddsmedel

Ett annat  Här är några exempel på farliga kemikalier i varor: Mjukgörande ftalater i plastleksaker och andra plastprodukter; Flamskyddsmedel i elektronik och textilier för  Ämne: Farliga ämnen Ska uppnås senast 2020.

Hållbarhetskrav för Innehåll av ftalater i leksaker och

Har påträffats i människors blod, bröstmjölk och urin. PVC innehåller ofta tillsatsämnen, exempelvis mjukgörare, ofta så kallade ftalater. År 2015 infördes ett förbud inom EU mot flera av dessa mjukgörare på grund av deras farliga egenskaper.

Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll. Plastleksaker: 29 leksaker testades med sikte på ftalater, en När farliga produkter uppmärksammas på sajterna plockas de ofta ner – men  vis branschdialoger verka för att företag frivilligt ersätter sådana ftalater med mindre farliga ämnen eller material. I uppdraget ingår att utreda  Saker som inte är avsedda för att vara leksaker kan innehålla mer farliga Konstskinn tillverkat av PVC kan innehålla ftalater och andra farliga kemikalier. farliga kemikalier, textilfibrer och mikroplaster som som ftalater och organofosfater.