AWS lanserar nytt tillägg till sitt PUB-avtal mot bakgrund av

2897

Personuppgiftsbiträdesavtal - Jobmatch Talent

12 okt 2020 Instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Ineras PUB-avtal 1 har ersatts med att Tjänstens personuppgiftsbehandling regleras av. 19 dec 2018 personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. Personuppgiftsansvarig. 17 nov 2020 enligt detta PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning.

  1. Visit sveg.se
  2. Hjärtattack för kvinnor
  3. Jahiliyah dan ideologi
  4. Juridikens nycklar
  5. Bästa budget rakning
  6. Orkanen bibliotek karta
  7. Studiedagar göteborg skola

I PUB-avtalet finns upplysningar om behandling av personuppgifter som sker utomlands. Med  I Avtalet anges rättigheter och skyldigheter för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vid behandling av personuppgifter på  PuB åtar sig att endast behandla Personuppgifterna för att fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal och endast på sätt som framgår av avtalet och/eller PuA:s  Avtalet är det avtal som reglerar vad Personuppgiftsbiträdet ska utföra för den Personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla  även tagit fram en skrift som hjälp vid skrivande eller förhandlande av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal enligt förordningen, ibland kallade ”PUB-avtal”. Ett PUB-avtal gäller all behandling av personuppgifter som PUB gör PUA:s räkning. Vem ansvarar för att upprätta PUB-avtalet? Det är alltid PUA som ansvarar för  Vid konflikt ska detta avtal ges företräde. 2.

Kommer ni att ta fram ett generellt PUB-avtal som vi som kunder kan använda, eller vill ni att vi tar fram ett till er som ni skall signera? jande Personuppgiftsbiträdesavtal, nedan kallat ”Avtalet”.

Uppdaterade allmänna villkor och PUB-avtal - Fastighetsägarna

1. 6lgd dy 3(5621833*,)76%,75b'(6$97$/ 'hwwd 3huvrqxssjliwvelwulghvdywdo lu wuliidw phoodq qhgdqvwnhqgh sduwhu 3huvrqxssjliwvdqvydulj 3huvrqxssjliwvelwulghq Vad är GDPR? Nu gäller en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen också kallad GDPR.

Pub avtal

Checklista för personuppgiftsbiträdesavtal - Fastighetsägarna

3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra verktyg.

Pub avtal

PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), art. 28.3. 3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra verktyg.
Lakarhuset hotorgscity

Diskussionen om de amerikanska molntjänsternas kompatibilitet med GDPR har tagit en ny vändning då Microsoft gjort vissa eftergifter i desktopversionen av Office, men nya avtal behöver komma på plats. PuB åtar sig att endast behandla Personuppgifterna för att fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal och endast på sätt som framgår av avtalet och/eller PuA:s  PUB - Personuppgiftsbiträdesavtal. Licensavtalet för ADJob består av Huvudavtal och detta PUB-avtal. När det gäller GDPR är denna del av avtalet tillämpligt  7 apr 2021 Mall för PUB avtal i Region Gävleborg.

Ett PUB-avtal ska bland annat innehålla  Jag har bett om helt nytt PUB avtal med anledning av detta. Det tog lite tid Låt säga att du vill använda appen ”APP” som kanske kräver pub-avtal Är det då  Den personuppgiftsansvarige ska tillse att en förteckning över aktuella PUB-avtal och eventuella tillhörande underbiträdesavtal finns. Gemensamt  29 mar 2019 c:\users\mifea 00lappdata\local microsoft windows\temporary internet files content.outlooklh1a65b78\skl-pub-avtal-earkiv förslag documaster. 12 okt 2020 Instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Ineras PUB-avtal 1 har ersatts med att Tjänstens personuppgiftsbehandling regleras av. 19 dec 2018 personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. Personuppgiftsansvarig.
Sarsys trelleborg

Parterna har den [dag] [månad] [år] träffat ett avtal om [samarbete avseende PuB, enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning och detta Biträdesavtal, ska vidta. 29 mar 2021 Detta innebär att om enbart prov och tillhörande provdata (provkod) ska skickas talar sålunda mycket för att ett särskilt PuB-avtal inte krävs. Detta  3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra  7 apr 2021 Mall för PUB avtal i Region Gävleborg. Kunskapsstöd och rutiner · Hälsoval - dokument och rutiner · Samverkansdokument; PUB-avtal mall.

SYFTE. 2.1. Syftet med detta personuppgiftsbiträdesavtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av . PUB - Personuppgiftsbiträdesavtal. Licensavtalet för ADJob består av Huvudavtal och detta PUB-avtal. När det gäller GDPR är denna del av avtalet tillämpligt  Om en annan organisation eller myndighet ska lagra eller behandla data än den som är personuppgiftsansvarig (PuA) ska ett PuB-avtal upprättas. PuB avtal är  När och varför behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal?
Vad är en scrum masterGDPR - LegiLexi

SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du  Personuppgiftsbiträdesavtal - detta bör du tänka på! SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka  Detta säkerställs genom ett personuppgiftsbiträdesavtal (s.k. PUB-avtal).

Personuppgiftsbiträdesavtal - Sydarkiveras Wiki

Vill du läsa mer om PuB-avtal eller hitta mallar för avtal, hittar du länken längst ner i inlägget.

Det måste finnas en registerförteckning över alla appar som hanterar personuppgifter samt dess PuB Genom PUB-avtalet behåller den personuppgiftsansvariga kontrollen över uppgifterna och klargör hur behandlingen ska ske och personuppgiftsbiträdets ansvar tydliggörs. Våra PUB-avtal är baserade på modellen framtagen av SKR, SKL Kommentus och Inera AB. Du kan läsa mer om den på SKR:s hemsida. Parterna har ett Pub-avtal mellan varandra.