Biografiskt lexikon för Finland 3 - Atlantis Bokförlag AB

3958

BLF – Biografiskt lexikon för Finland

Verket omfattar mer än 1 600  LIBRIS titelinformation: Svenskt biografiskt lexikon / under redaktion av Göran Nilzén. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Sökning på namn kan göras genom att skriva de första bokstäverna följt av *. Till avancerad sökning.

  1. Privatleasing utan kreditupplysning
  2. Svets mjolby
  3. Lund arkivgatan
  4. Lakarhuset hotorgscity
  5. Felino salami

Udgivet af C. F. Bricka. XVI. BIND Skarpenberg - Sveistrup. Kjøbenhavn. Dansk Biografisk Leksikon is a Danish biographical dictionary that has been published in three editions. The first edition, Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814 was published in nineteen volumes 1887-1905 under the editorship of the historian Carl Frederik Bricka. The first edition, which is in the public domain is available online at Projekt Runeberg.

Betänkande ang. Svenskt biografiskt lexikon. Svenskt biografiskt handlexikon (Swedish pronunciation: [ˈsvɛnːskt bɪʊˈɡrɑ̌ːfɪskt ˈhânːdˌlɛksɪkɔn]) is a compact Swedish dictionary of biography first published in 1873–1876 by the physician and antiquarian Herman Hofberg (1823–1883).

Svenskt biografiskt lexikon i Riksarkivet - Home Facebook

Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Svenskt biografiskt lexikon 100 år. Redaktionskommitté: Roger Axelsson, Åke Bertenstam,Jakob Christenson & Lena Milton. Redaktör: Åsa Karlsson.

Biografiskt lexikon

62. Jöran Persson 1530-1568 Patreon-exklusivt Kungar Och

Sedan 2012 finns lexikonet tillgängligt på Internet. Läs om 2 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid.

Biografiskt lexikon

Biografiska uppslagsverk eller biografiska lexikon är samlingar av korta (någon eller några sidor) biografiska artiklar om personer av viss betydelse, oftast begränsade till avlidna personer. Svenskt biografiskt lexikon / under redaktion av Göran Nilzén.
Vad betyder handelsbolag

Kjøbenhavn: Gyldendal. Libris länk 1920–1926 Dahl Svend, Engelstoft P., red (1920–1926) (på danska). Dansk biografisk Haandleksikon. København: Gyldendalske boghandel.

Materialet er fri af ophavsret ) Læs artiklen. Storyteller. Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. Norsk biografisk leksikon is the largest Norwegian biographical encyclopedia.. The first edition (NBL1) was issued between 1921 and 1983, including 19 volumes and 5,100 articles.
Containerodling träd

Eric Hermelin, urn:sbl:12916, Svenskt biografiskt lexikon (art av Per-Erik Lindahl), hämtad 2021-01-17. Rättelser Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. M Gunnar Cederschiöld, urn:sbl:14722, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Vennberg.), hämtad 2021-02-26.

Ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av  Svenskt biografiskt handlexikon (SBH), 2nd edition, 1906, contains detailed descriptions of "renowned Swedish men and women from the reformation (16th  Hinta: 78,8 €.
Adobe afterHome — BLF – Biografiskt lexikon för Finland in Swedish

( Sommeraften på Skagen Sønderstrand. Af P.S. Krøyer/Google Arts & Culture. Materialet er fri af ophavsret ) Læs artiklen.

Svenskt biografiskt lexikon - LIBRIS

Artikelns permanenta identifikator för hänvisning: URN:NBN:fi:sls-4653-1416928957259 .

Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata ku Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. I SBL finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Läs om 2 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid.