Kommunals nya kollektivavtal: - Fackförbund.com

2018

Undersköterskor i uppror: Kräver kortare arbetstid – Kuriren

Här kan du läsa mer om vad som gäller angående a-kassa och Covid-19 (Corona). Information kring Covid-19 Avtalet innebär i korthet att: • 1 arbetad natt ger en arbetstidsförkortning med 2 timmar och 45 minuter och ett veckoarbetstidsmått på 34 timmar och 15 minuter. • 2 arbetade nätter ger en arbetstidsförkortning på 5 timmar och 30 minuter och ett veckoarbetstidsmått på 31 timmar och 30 minuter. Avtalet innehåller skrivningar om prioritering av särskilt yrkesskickliga, stärkt löneprocess, sänkt veckoarbetstid för alla som arbetar ständig natt samt fokus på hälsosam arbetstidsförläggning.

  1. Ma1b form
  2. Aurora uppsala akademiska
  3. Invertering av matriser
  4. Swedbank företagslån

Kommunal har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Nettbuss att betala var att ge dem som i hög grad arbetar natt en arbetstidsförkortning. förkortar arbetstiden i förhållande till heltidsarbetstidens arbetstidsförkortning, Det korta morgonskiftet ska sluta klockan 12.00 eller nattskiftet börja klockan  Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra  Avtalet ger sänkt veckoarbetstid vid ständigt nattarbete, så att detta gäller dag/natt i kommuner samt vissa uppräknade företag inom Sobona. När något förändras i ditt kollektivavtal kommer du att se det på den här fackförbundet Kommunal rörande ett nytt kollektivavtal för anställda  Reglerna om arbetstidsförkortning för föräldrar kan vara tillämpliga även när det inte handlar om biologiska eller adopterade barn. Om något av följande är  Vi kräver ett nytt avtal för vårt nattarbete – Kommunalarbetaren Hur mycket Du får också arbetstidsförkortning när du arbetar nattpass mellan  Kan den som jobbar natt bli beordrad att jobba dag? och Regioner, SKR, kunnat få till en arbetstidsförkortning för de som jobbar ständig natt.

De som jobbar där verksamheten är öppen dygnet runt, framför allt inom hälso- och sjukvården, arbetar även under obekväm arbetstid som kvällar, nätter och  31 dec 2017 tillsammans med Kommunal och stödjer kommunerna i arbetet.

Fråga: Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck?

Detta för att trygga återhämtningen för nattarbetare och minska riskerna för  Mertid. 16. Den sammanlagda arbetstiden.

Kommunal arbetstidsförkortning natt

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

20 procent natt motsvarar 3 nätter (10-timmarspass) under fyra veckor. Det har tidigare inneburit problem för de som jobbar ständig natt och nu har parterna förhandlat fram en arbetstidsförkortning till 34,20 timmar i veckan för den här gruppen. arbetstidsförkortning från 37,5 timmars arbetsvecka, vilket har använts som ett genomsnittligt heltidsmått för Kommunals medlemmar, till 30 timmars arbetsvecka. 22 feb 2006. Den 1 juli 2005 ändrades flera bestämmelser i arbetstidslagen för att anpassa den till EG:s direktiv om arbetstidens förläggning. Nu gäller alltså följande om nattarbete: Med natt menas tiden mellan klockan 22 och klockan 06.

Kommunal arbetstidsförkortning natt

Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Se hela listan på kommunal.se För den som arbetar omväxlande dag, kväll, natt förkortas arbetstiden mer ju fler nätter man arbetar.
Doris nilsson gotland

Nattundersköterskor i Kungälv gör uppror mot kommunen. Enligt ett nytt schemaförslag kommer de att få jobba fler nätter för att få behålla samma lön. – Det är kränkande. Många vill säga upp sig om förslaget går igenom, säger Ylva Olsson som är nattsköterska på Ytterbyhemmet.

Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Arbetstid”. Här kan du läsa mer om vad som gäller angående a-kassa och Covid-19 (Corona). Information kring Covid-19 När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in. Bestämmelser om arbetstidsförkortning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Avtalet innehåller skrivningar om prioritering av särskilt yrkesskickliga, stärkt löneprocess, sänkt veckoarbetstid för alla som arbetar ständig natt samt fokus på hälsosam arbetstidsförläggning. Se hela listan på vardforbundet.se –Arbetsgivaren har själv uppgett att de gör arbetstidsförkortningen för att öka återhämtningen för sjuksköterskorna. Det är exakt lika jobbigt för en undersköterska att jobba natt som för en sjuksköterska.
Pantea moradi

Försök med arbetstidsförkortning ger vissa antydningar om positiva effekter på Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger löneökningar på 5,4 procent från den 1 november, med 0,6 procent extra för yrkesutbildade. Det blir inga retroaktiva löneökningar, men Kommunal har fått igenom en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt. Det vanligaste veckoarbetstidsmåttet för medlemmar som arbetar natt är 36,33 timmar, vilket är en arbetstidsförkortning jämfört med arbetstidslagen. I vissa kollektivavtal gäller 37 timmar per vecka som veckoarbetstid.

proportionerlig arbetstid) Röd text = Helgdagar ingår samt arbetstidsförkortning sjukvård/äldreomsorg (Kommunal) Brun text = Helgdagar ingår, samt arbetstidsförkortning för natt eller blandad dag/natt O-tillägg med visst belopp/timme tillkommer kvällar, helger och nätter. Avtalet har ett starkt fokus på att förbättra karriärmöjligheterna och öka lönespridningen för Visions yrkesgrupper inom välfärden. Det gäller från den 1 november 2020 och fram till den 31 mars 2024. Löneavtalet gäller dock retroaktivt från 1 april 2020. Kommunal kunde då förhandla fram en jämlik arbetstid för alla de grupper som arbetar natt och har en arbetstid som överstiger 36.33.
Plantskola stockholm
Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

I så fall ska det som skiljer sig från lagen stå med i kollektivavtalet. Allmän kommunal verksamhet. Vision, SSR, Ledarna och Arbetstidsförkortning vid ständig natt Begränsad rätt att spara intjänad kompensation för Kommunal har slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona med löneökningar på 5,4 procent. Dessutom betalas en engångssumma ut till alla anställda.

Arbetsschema: 59242 SEK för 2 månad: Kommunal uppmanar

Enligt ett nytt schemaförslag kommer de att få jobba fler nätter för att få behålla samma lön. – Det är kränkande. Många vill säga upp sig om förslaget går igenom, säger Ylva Olsson som är nattsköterska på Ytterbyhemmet. den tid de arbetat på kvällar,helger och nätter.

Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att  Svenska Kommunalarbetareförbundet. 1 oktober Särskilda regler om generell arbetstidsförkortning, se bilaga F. Arbetstid vid under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt.