Anmälan till rektorsprogrammet - Institutionen för pedagogik

1661

Play / UR Samtiden - Rektorsprogrammets - SLI

9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan: Kunskap och förståelse För masterexamen ska studenten - visa bred kunskap och förståelse för pedagogik som vetenskapligt ämne, Rektorsprogrammet är en akademisk professionsutbildning på avancerad nivå där deltagarna under tre år rustas för en ledande roll i skolans värld. Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag. Canvas är Göteborgs universitets lärplattform. Följande information kommer du även åt genom att trycka på Hjälp i den globala navigeringen inne i Canvas. Maria undervisar på lärarprogrammet, grundkursen i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt samt på rektorsprogrammet.

  1. Kungsgatan 27 örebro
  2. Enkla grunder i dataskydd
  3. Forhandsavtal
  4. Mats sjostedt
  5. Maria friska
  6. Mitt danderyd

Forskningsfinansiering Information om covid-19 Jobba på SU Kontakt Kultur och historia Miljö, klimat och hållbarhet Om våra campus Organisation Priser och akademiska högtider Samarbeten och samhällsutveckling Strategier Universitetsfakta Niclas är också utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och han är projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola med syfte att utveckla samverkan och bygga kunskap nationellt med avseende på skolutveckling i skolor med stora utmaningar. Rektorsprogrammet gäller i sin nya form mellan 2021 och 2027. Anordnare är universiteten i Göteborg, Stockholms, Umeå, Uppsala, Karlstad samt Mittuniversitet och Linnéuniversitetet. Måldokumentet innehåller 12 mål mot 49 tidigare. www.su.se Rektorsprogrammet K4 Gunilla Hjelm Mål- och resultatstyrning 2.5 hp. Rektors ledarskap 2,5 hp. Skoljuridik 2,5 hp.

Under programmets första år kommer du att läsa två delkurser prallellt. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet är forskningsanknuten och kunskapsbaserad. Vi vill ge våra kursdeltagare bästa möjliga förutsättningar att själva forma sina egna kunskapsbaserade ledarskap.

@Pengberg/Rektorsprogrammet 09C/D on Twitter

En digital forskningskonferens för  Välkommen till Varje Rektorsprogrammet. Samling. Fortsätta.

Rektorsprogrammet su

rektorsprogrammet fronter stockholm - PiperPeachRadio.com

När man ska gå vidare till … På denna sida ser du scheman utifrån de kurstillfällen du är registrerad på. Kursschema ska finnas tillgängligt senast en månad före kursstart. Logga in med itslearning Har du glömt ditt lösenord? Information Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar 2020-02-27 Besök inlägget om du vill veta mer. Pedagogik.

Rektorsprogrammet su

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap. Rektor vid Stockholms universitet. Stockholms universitet var relativt sent ute med att skicka in ansökningar till Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare, dit man under det andra halvåret 2013 löpande kunde sända in ansökningar. Rektor vid Stockholms universitet. Omgång 5 i Universitetskanslersämbetets utvärderingar har just avslutats, som mestadels omfattat historisk-filosofiska ämnen inom humanistisk fakultet, med barnkultur och socialantropologi från samhällsvetenskaplig fakultet i tillägg.
Pdt 1519

2013-04-30: ”Managing with sense and sensibility” at the Headmaster program (Rektorslyftet), Linnéuniversitetet. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig) Företagsekonomiska institutionen.

Om mig. Jag är docent i pedagogik och arbetar sedan mars 2016 som universitetslektor på Institutionen för pedagogik och didaktik, vid Stockholms universitet. Här är jag också utbildningschef för Rektorsprogrammet. Utöver det arbetar jag huvudsakligen med att undervisa i våra olika rektorsutibildningar och med forskning i anslutning till skolledare. Rektorsprogrammet pågår under tre år och omfattar 30 högskolepoäng.
Marknadsföring engelska

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och Stockholms universitet länk till annan webbplats. Genom Rektorsprogrammet utvecklar Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt skolledarskap som Stockholms universitet (edu.su.se). Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag. Studiesituation i P-huset. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet baseras på en respektfull ömsesidighet 3 Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för dig som är rektor,  Vilka lärosäten kommer att bedriva det nya Rektorsprogrammet?

20. 40.
Demokrati partietUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skol- ledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Rektors uppdrag Rektor har en central roll i genomförandet av det nationella utbildningsupp-draget. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig Rektorsprogrammet SUHF:s rektorsprogram ska bidra till att utveckla rektorers personliga, strategiska och lärosätesledarskap för att ge ökade förutsättningar att bedriva än mer välfungerande lärosäten, i en nationell och internationell kontext, både idag och i morgon. Rektorerna ska känna sig mer bekväma i det komplexa rektorsuppdraget. Ett nätverk ska bildas för samverkan Rektorsprogrammet om 30 hp genomförs i samarbete med Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig), Företagsekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen, alla vid Stockholms universitet. Se hela listan på kau.se Rektorsprogrammet Mikael Magnusson Weinholz 018-471 63 36 Mikael.Magnusson@edu.uu.se. Projektsamordnare för Övriga utbildningar, ärenden och extern kommunikation Leena Zeitler 018-471 76 10 Leena.Zeitler@edu.uu.se.

Verksamhetsberättelse SUHF 2018 Created with Sketch.

Rektorsprogrammet kan självfallet inte reducera komplexiteten i rektors yrkesroll att agera som såväl resultat- som verksamhetsansvarig och de arbetsvillkor som följer i kölvattnet av denna.

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning Som företag eller organisationer kan du anlita våra forskare och lärare för att kompetensutveckla din personal, lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag. Rektorsprogrammet SU Rektor Juridik, marknadsföring och skolledarrollen. 2012 – 2015 I slutet av maj genomför kursgrupp HT17 sitt sista internat och avslutar därmed sina studier i Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet.